Künye

Sahibi
Kağan Türk


Genel Yayın Yönetmeni
Kağan Türk


Genel Yayın Yön. Yrd.
Kağan Türk


Yazılı Medya Reklam Genel Müdürü
Kağan Türk


Genel Müdür Yardımcıları
Kağan Türk


Dijital Yayınlar Genel Müdürü
Kağan Türk


Genel Yayın Yönetmeni
Kağan Türk


İnternet Yayın Sorumlusu
Kağan Türk

Dış Haberler Müdürü
Kağan Türk


Ek Yayınlar Yayın Yönetmeni
Kağan Türk


Görsel Yönetmen
Kağan Türk


Tüzel Kişi Temsilcisi
Kağan Türk


Yurtdışı Temsilcisi
Kağan Türk