UA-33212869-3

Dinarı

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 2022 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edildi.
08.02.2023
0
2