UA-33212869-3

Tasfiye

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle ticaret siciline tescili zorunlu bazı işlemler, Ticaret Bakanlığının Hazine ve Maliye Bakanlığına elektronik ortamda bildirmesi nedeniyle "bu bildirimlerin mükellefler tarafından yapılmış bildirim" olarak kabul edilecek.
20.01.2023
0
5